Το έργο NEAR στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού προσανατολισμού των μεταναστών κατά την αρχική περίοδο άφιξης και εγκατάστασης στις τοπικές κοινότητες προορισμού. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της Διασποράς είναι μερικοί από τους φορείς που το έργο εξουσιοδοτεί να ενεργούν ως Κοινοτικοί Πράκτορες (Κ.Π) για νεοαφιχθέντες μετανάστες. Μέρος της δουλειάς που επιτελείται από το NEAR στοχεύει συγκεκριμένα στην παροχή σε αυτούς τους φορείς της κατάλληλης γνώσης και δικτύου για να μεταφέρουν γρήγορες, συγκεκριμένες για το πλαίσιο και έτοιμες προς χρήση πληροφορίες και υποστήριξη μέσω θεματικών εκπαιδεύσεων.

Έχοντας αυτό υπόψη, μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2021, οι εταίροι του NEAR ανέπτυξαν και υλοποίησαν μια σειρά από δραστηριότητες που απευθύνονται απευθείας στα μέλη της διασποράς στις τέσσερις πόλεις-στόχους, Μιλάνο και Περούντζια (Ιταλία), Λισαβόνα (Πορτογαλία) και Λευκωσία (Κύπρος). Η πρακτική που αναπτύχθηκε τελικά διαμορφώθηκε σε μια σειρά εργαλείων στο πλαίσιο των Εθνικών Εκθέσεων Ενδιαφερομένων Μελών NEAR, ένα σύνολο εκδόσεων που καταγράφουν μια ετήσια προσέγγιση, εκπαίδευση και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών της διασποράς. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουν στη διευκόλυνση της μεταφοράς εμπειριών, εργαλείων, γνώσεων και πρακτικών για οργανισμούς, επαγγελματίες και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες για την οικοδόμηση της ικανότητας και την ενδυνάμωση των κοινοτήτων της διασποράς ως φορείς στην ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Οι αναφορές ακολουθούν τα βήματα που έγιναν στο έργο, προσφέροντας πρακτικές προτάσεις, πρότυπα και λίστες ελέγχου μαζί με το πώς να:

  • λαμβάνουν υπόψη τις κοινότητες της διασποράς κατά την επιλογή των περιοχών-στόχων
  • να προσεγγίσει και να συμμετάσχει προκαταρκτικά στις κοινότητες της διασποράς
  • να εντοπίσει τις ανάγκες και να επιλέξει τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους για έργα και πρωτοβουλίες
  • οργάνωση περιεχομένου για εκπαιδευτικά προγράμματα
  • χρησιμοποιούν τις καταλληλότερες μεθόδους και εργαλεία εκπαίδευσης
  • αλληλεπιδρούν με τους φορείς της κοινότητας με διαρκή τρόπο
  • συνδημιουργήστε εκστρατείες επικοινωνίας και εργαλεία με κοινοτικούς παράγοντες για να στοχεύσετε καλύτερα τους νεοαφιχθέντες μετανάστες

Η έκθεση για τη Λευκωσία υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα διδάγματα που χαρακτήρισαν την εφαρμογή NEAR στην Κύπρο από το CARDET και που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε νέα πλαίσια ένταξης.

Για τον εντοπισμό των σωστών ενδιαφερομένων και της περιοχής, το CARDET προσέγγισε τις υπάρχουσες συνεργασίες τους με επίσημους και άτυπους οργανισμούς που εμπλέκουν μετανάστες, όπως οι ενώσεις των Φιλιππίνων και το κέντρο πληροφοριών μεταναστών. Αυτές οι συνεργασίες βοήθησαν το CARDET να βρει τους κατάλληλους ΚΠ που ήθελαν να διευρυνόσουν τις γνώσεις τους και να βοηθήσει τους νεοαφιχθέντες μετανάστες. Αυτοί οι ΚΠ συνεργάζονταν τόσο με οργανισμούς όσο και με άτομα, καθώς τα χρόνια που ζούσαν και εργάζονταν στην Κύπρο τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο και κοινότητα για να βοηθήσουν άλλους. Αυτό το βήμα ήταν το κλειδί για τον εντοπισμό και τη δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων στην περιοχή που υποστήριζαν ενεργά όσους έρχονταν σε μια νέα πόλη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετανάστες έρχονται στη χώρα κυρίως από την Ασία και τη Μέση Ανατολή (Φιλιππίνες, Νεπάλ, Ινδία, Συρία, Πακιστάν), το CARDET επικοινώνησε με ενώσεις και άτομα που γνώριζαν και συνεργάστηκαν, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να λάβουν περαιτέρω εκπαίδευση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους . Η πλειοψηφία των επαγγελματιών ήταν οικιακές βοηθοί και διαμεσολαβητές/μεταφραστές.

Κατά την επιλογή των βασικών ενδιαφερομένων από τη διασπορά για άμεση συμμετοχή, το CARDET στόχευσε άτομα που βρίσκονταν ήδη στη χώρα για περισσότερα από 3 χρόνια και είχαν ήδη διακεκριμένο ρόλο στην περιοχή και στην κοινότητα των μεταναστών, έτσι ώστε ο νεοαφιχθέντος μετανάστης να αισθάνεται πιο άνετα να μιλήσει με ένα δικό τους ή σε κάποιον που χρειάστηκε να περάσει από την παρόμοια διαδικασία ή ακόμη και να αντιμετώπισε τα ίδια προβλήματα. Μόλις το CARDET εντόπισε άτομα με βασικούς ρόλους στις κοινότητές τους, παρείχαν άτυπες ευκαιρίες να τους γνωρίσουν. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τις 10 ΚΠ για να συζητηθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και τα προβλήματα που εκφράζουν οι συμπολίτες τους. Η συζήτηση παραδόθηκε μέσω Zoom λόγω των πρωτοκόλλων COVID - 19.

Η συζήτηση ήταν το κλειδί για τον εντοπισμό των πιο πιεστικών κενών και αναγκών στη γνώση και τη δομή του περιεχομένου και των εργαλείων εκπαίδευσης ανάλογα. Έτσι, η εκπαίδευση σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη θεματική που προέκυψε από το στρογγυλό τραπέζι και τα θέματα που συζητήθηκαν. Προτεραιότητα δόθηκε σε θέματα που φαινόταν να είναι τα πιο πιεστικά εκείνη τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τα εξής: soft skills, δικαιώματα και ευημερία των μεταναστών, ασφάλεια (υγεία, εαυτός, προστασία από τη βία) και προσανατολισμός μεταξύ των εργοδοτών. -εργατική σχέση.

Πολλοί ειδικοί και πάροχοι υπηρεσιών συμμετείχαν στην τελική εκπαίδευση για την ΚΠ, με σκοπό να τους διδάξουν πώς να είναι μέντορες για τον εαυτό τους και τους άλλους. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση περιελάμβανε έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν life coach και έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, καθώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΚΠ στην καλύτερη προσαρμογή τους στη χώρα υποδοχής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από τρεις ενότητες. Η Ενότητα 1 αφορούσε τη Νομοθεσία: Εκπαίδευση στον Πολιτισμό που σκιαγραφεί τα σημαντικά στοιχεία του κυπριακού πολιτισμού, εθίμων και παραδόσεων. Στην Ενότητα 2 συζητήθηκαν Υπηρεσίες: Κατάρτιση στην Εκπαίδευση, σκιαγράφηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου δίνοντας έμφαση στα δικαιώματα των ΥΤΧ. Η Ενότητα 3 αφορούσε την Επικοινωνία: Εκπαίδευση στο να μάθετε ποιος είναι ο ρόλος κάθε ηγέτη και ταυτόχρονα να μάθετε ποιος δεν είναι ο ρόλος του στην κοινότητα. Μέρος της εκπαίδευσης ήταν η δημιουργία «A COMMUNITY MAP», ενός χάρτη που στόχευε στη δημιουργία ενός διαδραστικού «μέρους» για να δείξει και να πει τις εμπειρίες και να μοιραστεί τα μυστικά της γειτονιάς. Χτίζοντας τον χάρτη της γειτονιάς, επιδιώχθηκε οι κοινότητες να συμμετέχουν ενεργά στην αφήγηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και δημιουργικής ιστορίας της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ακολουθήθηκε προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο. Με άλλα λόγια, ενώ οι εκπαιδευτές εξακολουθούν να είναι εμπειρογνώμονες σε ένα μοντέλο διδασκαλίας με επίκεντρο τον ασκούμενο, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι παίζουν εξίσου ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Ο πρωταρχικός ρόλος του εκπαιδευτή ήταν να καθοδηγεί και να διευκολύνει τη μάθηση και τη συνολική κατανόηση του υλικού του εκπαιδευόμενου και να μετράει τη μάθηση μέσω επίσημων και άτυπων μορφών αξιολόγησης, όπως ομαδικά έργα, χαρτοφυλάκια και συμμετοχή.

Οι κοινοτικοί παράγοντες παρέμειναν δεσμευμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους που τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεισφέρουν σε μια νέα διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε εκπαίδευση στην οποία θα λάβουν μέρος. Επίσης, οι ΚΠ εκτίμησε τη δυνατότητα να ακουστεί, εκφράζοντας τις πραγματικές της ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, μια από τις συγκεντρώσεις ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στους ΚΠ όπου τους ζητήθηκε να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ιστορίες, τα συναισθήματα και να φτάσουν στο να μοιραστούν αυτά που τους αρέσει ή δεν τους αρέσει όσο ζούσαν στην Κύπρο. Συνολικά, οι ΚΠ ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετείχε και βοήθησε το CARDET να φτιάξει έναν χάρτη για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν μαζί τους με την ελπίδα να νιώσουν πιο ασφαλείς και χαρούμενοι στη νέα χώρα στην οποία ήρθαν.

Local Actions